Inför hösten – efterlysning av nya familjer

19 aug

För att sammanfatta sommaren så har många familjer fått åka och hämta sina barn i utlandet, vilket ju är väldigt kul. Några familjer har också fått det fantastiska telefonsamtalet om att de har blivit valda till barn och väntar nu på att få formellt barnbesked i form av dokument som ska skickas från utlandet.

Här följer en kort information om respektive utlandskontakt;

  • Kina - Vi har enbart en familj som väntar på att bli vald till barn med i förväg kända särskilda behov från Kina och tar gärna emot nya ansökningar. Väntetiden varierar t ex utifrån familjernas öppenhet och önskeålder på barn, men väntetiderna för de familjer som senast har fått barnbesked har legat på cirka 6 månader.

Även i Taiwan varierar väntetiderna utifrån varje familjs öppenhet, förutsättningar och önskeålder. Vi skickar gärna nya ansökningar till alla tre kontakter, som alla tre regelbundet fortsätter att be oss föreslå lämpliga familjer till barn som behöver familj.

  • Taiwan - St Lucy Väntetiden för de familjer som senast fått barnbesked från St Lucy har varit 8, 12, respektive 24 månader. Vi skickar gärna fler ansökningar dit.

  • Taiwan - Cathwel Även till Cathwel kan vi skicka fler ansökningar. Väntetiderna för de familjer som senast fick barnbesked har varit cirka 12 respektive 24 månader, men väntetiden kan också bli kortare än så.

  • Taiwan - CSS Från aktivt kristna par kan också CSS ta emot fler nya ansökningar. Väntetiden för de som senast fått barnbesked har varierat stort; från 1 till 20 månader.

Och också i Bulgarien och Hongkong varierar väntetiden utifrån samma faktorer som redan nämnts.

  • Från Hongkong har ett barn kommit nu under sommaren. Den familjen fick ingen egentlig väntetid, då de tog chansen att söka om adoption av ett barn som ”sökte familj” via vår hemsida, men generellt kan väntetiden vara cirka två år.

  • Till Bulgarien skickar vi också gärna ansökningar. Väntetiden uppges vara cirka 3-4 år, men kan också bli kortare.

  • Till Kenya kan vi tyvärr inte skicka nya ansökningar på grund av ett moratorium för adoptioner i landet. Igår lade vi ut en uppdatering om situationen där. Den går att läsa här.

Varmt välkomna att kontakta oss på kansliet om ni vill veta mer.