Förnyad auktorisation

7 dec

Idag kom Barnens Vänners auktorisation som gäller för 2016 och 2017. Vi ser fram emot 2016 med tillförsikt och hoppas hjälpa många barn att få en adoptivfamilj i Sverige.

Auktorisation att arbeta med internationella adoptioner ges av Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, MIA 

Tre härliga barn som fått adoptivfamilj med hjälp av Barnens Vänner under 2015