Engångsstöd från biståndet skickat till brunnsborrning

30 mar

Barnens Vänners styrelse och dess biståndsgrupp har beslutat att lämna ett engångsstöd till det behjärtansvärda projektet att borra ett nytt mekaniskt borrhål på barnhemmet Mums Care Childrens Home i byn Senya Beraku i södra Ghana.

Barnhemmet drivs av en kvinna som heter Felicia Quaye. För att bidra till barnhemmets självförsörjning finns numera en hönsproduktion, en getfarm och en vattenproduktion. Ett fungerande borrhål och tillgången till rent vatten är därför bland annat avgörande för att barnhemmet ska kunna fortsätta att betala sina kostnader och att vara till stor del självförsörjande.

I februari beslutade dock de lokala hälsomyndigheterna att det befintliga borrhålet låg för nära en toalettbyggnad, man fick en vecka på sig att lösa problemet. En permanent lösning gick inte att uppbringa på så kort tid och man kopplade därför över vattenproduktionen temporärt på Felicias privata borrhål som ligger strax intill barnhemmet. För att göra lösningen permanent behöver man dock borra ett nytt mekaniskt hål.

Jenni Lindberg på LoveLifeSweden, som har arbetat med insamling och hjälp till barnen i Senya Beraku alltsedan juni 2012, har nu jobbat än mer ihärdigt under hela februari och mars för att samla in de pengar som behövs för att kunna slutföra detta projekt och för att kunna ge barnhemmet en permanent och godkänd lösning för vattenförsörjningen.

Det är nu med stor tillfredställelse som vi på Barnens Vänner ser att målet verkar kunna uppnås, detta med fantastisk hjälp även från Louise Nelson från Luleå som cyklat hela vägen från Luleå till Piteå för att samla in pengar till detta projekt. Mer om Louises cykeltur kan du läsa här.

Vi på Barnens Vänner känner oss också mycket glada över att kunna stödja LoveLifeSweden i detta arbete och därmed hjälpa till att säkerställa barnhemmets framtida möjlighet till självförsörjning. Mer om LoveLifeSweden och Jennis fantastiska insatser kan du läsa här.

Gå även in och gilla deras insatser på Facebook