Digitala verktyg som förberedelser

23 mar

Många blivande adoptivföräldrar får träffa sina blivande barn via Skype innan de får resa och hämta barnet.

Förberedelser av barn har blivit en allt viktigare fråga inom adoptionsvärlden och digitala verktyg underlättar förstås detta. I Taiwan, som vi samarbetar med, nyttjas de månader som domstolsprocessen pågår, för att förbereda barnen på att familjerna ska komma och hämta dem. Skypesamtal är ett väldigt uppskattat sätt!