Corona och reseavrådan

17 mar

Adoption kan beskrivas som en resa. Just nu påverkar dock Coronaviruset förutsättningar för fysiska resor, även adoptionsresor. Det dagliga arbetet hos våra utlandskontakter pågår dock för fullt. Läs det senaste här.

Vi börjar med att konstatera att Barnens Vänner följer svenska UD:s reseavrådan för icke nödvändiga resor till alla länder. Eftersom vi i nuläget enbart har familjer som ska resa till Taiwan kan vi också konstatera att Taiwan idag har höjt risknivån för Sverige till nivå 3. Det innebär 14 dagars egen karantän för resande från Sverige. Man får då inte gå ut och behöver t ex hjälp med handling/ mat. Våra kontakter i Taiwan flaggar för att det är osäkert om hotell accepterar boende som är i karantän och myndigheten Taiwan Centers for Disease Control skriver att resande som inte har någonstans att bo kan köpa boende på de faciliteter som används till gruppkarantän i landet.

Situationen är förstås prövande för blivande adoptivfamiljer i Sverige, men som alltid är barnets bästa något som vi arbetar med även utifrån denna fråga. 

Kan vi konstatera att de barn som ska hämtas av sina adoptivföräldrar har en trygg placering och situation i väntan på att förutsättningar blir bättre, tänker vi att det är bättre att familjer som ska hämta barn avvaktar med att resa. Istället för att oroa sig över reserekommendationer, karantän, inställda flyg och stängda gränser, kan de då helt fokusera på mötet med barnet. 

UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder, gäller i nuläget t.o.m. 14 april. Taiwans krav på egen karantän i nuläget fram till den 30:e april. 

Vi har förstås kontakt med berörda familjer och många av våra familjer har känt en trygghet i att kontakta oss. Även om vi inte kan ge svar på frågor som när och hur, kan det kännas skönt att få bolla resonemang. Så tveka inte att höra av er till oss.

Det gäller även er som är i början av en adoptionsprocess. Vi ser att det dagliga arbetet hos våra utlandskontakter pågår som vanligt. Vi får information om barn som behöver familj och information om att domstolar handlägger ärenden som vanligt. Så också idag har vi fått ringa ett sådant där magiskt samtal till en familj, som har sin adoptionsansökan i Taiwan!

Samtidigt som vårt arbete fortlöper som tidigare, följer vi förstås utvecklingen med Coronaviruset och dess påverkan på vår omvärld.

UD

Folkhälsomyndigheten

Taiwan Centres for Disease control