Cathwel och Adoptionscentrum

20 maj

Det är nu klart att det blir Adoptionscentrum som fortsätter Barnens Vänners samarbete med Cathwel i Taiwan. 

Då Adoptionscentrum redan har ett pågående samarbete med Cathwel är båda parter positiva till att ärenden som inte hinner avslutas genom Barnens Vänner, istället görs via Adoptionscentrum.

Överenskommelsen innebär också att familjer som gör uppföljningsrapportering till Cathwel i framtiden kommer att göra denna via Adoptionscentrum.

Datum är ännu inte helt fastställda, men däremot vet vi att vi på Barnens Vänner kommer att sköta uppföljningsrapporteringen för familjer under hela 2021.

Mer information kommer att skickas ut till berörda familjer så snart vi vet mer. Det gäller även när vi vet hur det blir gällande övriga samarbetskontakter i utlandet.