CSS inte längre ett alternativ för adoptivsökande

8 jan

Vår utlandskontakt Christian Salvation Services, CSS, i Taiwan har meddelat att de efter den 24:e april 2020 inte kommer att få förnyad licens för att förmedla internationella adoptioner, de har enbart rätt att avsluta ärenden där sökande som har matchats med barn. Anledningen är att myndigheterna i Taiwan anser att CSS måste öka antalet nationella adoptioner i förhållande till de internationella. 

CSS kräver att sökanden är aktivt kristna, vilket är en av förklaringarna till varför de genomfört förhållandevis få nationella adoptioner. Övriga organisationer i Taiwan berörs inte av beslutet; Cathwel och St Lucy som vi samarbetar med fortsätter sitt arbete på samma sätt som tidigare. 

Barnens Vänner har sedan en tid tillbaka enbart ett fåtal adoptionsansökningar hos CSS och berörda familjer har fått information om hur situationen ser ut i deras ärenden. 

CSS har möjligheten att enbart arbeta med nationella adoptioner och sedan söka om ny auktorisation för förmedling av internationella, men detta är möjligt först efter cirka två år.