Bra början på året!

15 jan

2015 har börjat bra för några familjer!

  • Från Kina har ett barnbesked kommit. Familjen som var öppna för barn med i förväg kända särskilda behov fick en kort väntetid. Deras ansökan skickades till Kina under hösten 2014, de blev inom några veckor valda till ett barn och totalt 3 månader efter det att ansökan skickades fick de godkännande och formellt barnbesked från Kina. Familjen har fått ett barn som är under två år.

  • Från CSS i Taiwan har det kommit två barnbesked. Bägge familjer har fått barn under två år. Väntetiden blev cirka 19 respektive 24 månader.

  • Och sist men inte minst så har den familj som fick barnbesked från Kenya dagen innan landet meddelade att de stoppar internationella adoptioner fått åka till Kenya och träffa sitt barn!

Vi på kansliet önskar ett varmt grattis och hoppas att 2015 blir ett guldkantat år för er!

Utvecklingen i Kenya... kommer ni att kunna följa under aktuellt där vi lägger upp nyheter som kommer