Besked om barn från Cathwel!

28 jun

Idag kom formella adoptionsdokument från Cathwel i Taiwan!  

En familj har blivit vald som adoptivföräldrar till ett barn och nu har alltså de formella dokumenten kommit som familjen får skriva under och via oss returnera till Taiwan.

Vi på kansliet önskar stort och varmt grattis till familjen!

Barnens Vänner förmedlar, på grund av att en process om avveckling har inletts, inte nya ansökningar till Cathwel. Vi hänvisar nya sökande till Adoptionscentrum som arbetar vidare med förmedlingen av adoptioner från Cathwel.