Barnens Vänner välkomnar granskning

23 feb

De senaste veckornas medierapportering och debatt om adoption, nu senast i en artikelserie i DN, har berört många. Även oss på Barnens Vänner. 

Igår meddelade Socialminister Lena Hallengren att regeringen öppnar upp för att det kan bli aktuellt att granska de internationella adoptioner som gjorts till Sverige under 1960- till 1990-talen.

Barnens Vänner välkomnar en sådan granskning. Vi märker att debatter och diskussioner skapar oro hos både adopterade och deras familjer och ser det som positivt om en granskning kan bidra till att, om möjligt, ge svar på frågor som finns.

Sedan starten 1979 har fler än 2 000 barn kommit till Sverige genom adoption med hjälp av vår förening. Barn har kommit från Sri Lanka, Kina, Kenya, Hongkong och Taiwan. Adoption är en komplex verksamhet och varje process är unik. Det finns till exempel adopterade som i vuxen ålder fått träffa sin biologiska familj, och det finns adopterade som inte har någon information alls om sin. 

Grunden för föreningens arbete har under alla år varit övertygelsen att barn har rätt att få växa upp i en familj. Ända sedan vi startade 1979 har vårt arbete styrts av lagar och regleringar som funnits i både Sverige och i de länder vi samarbetat med. Vi har och har genom åren haft en god samverkan med de tillsynsmyndigheter som finns de olika länderna. 

Genom samarbetsorganisationer som EurAdopt och NAC har vi också varit med och bidragit till att gemensamma internationella överenskommelser tagits fram, för att ytterligare öka rättssäkerhet och transparens i arbetet. Haagkonventionen, som kom 1993, framhåller barnets bästa och klargör bland annat att internationell adoption enbart är aktuellt i de fall man inte lyckas hitta en adoptivfamilj i barnets ursprungsland. 

Vi vet att medierapportering och debatter ofta leder till frågan – hur är det för mig; i mitt fall? Vi har i många år arbetat med att svara på frågor om röttersökning och hjälpt adopterade att få veta mer om sitt ursprung. Vi försöker stötta individer att få så mycket svar det går att få. Du som är adopterad eller har adopterat via oss är välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar – vi finns här för er.