Barnens Vänner avslutar samarbete med Bulgarien

23 nov

Barnens Vänner har valt att inte söka förnyelse av sin auktorisation för att samarbeta med Bulgarien.

Under de två år som vi haft auktorisation har ingen ansökan kunnat skickas till landet och få sökande har varit intresserade. Vi upplever att få sökanden har den öppenhet för äldre barn och barn med i förväg kända behov som krävts. På grund av detta samt situationen i Bulgarien med ett relativt stort antal adoptionsansökningar och ett minskat antal internationella adoptioner fattades detta beslut av BV:s styrelse.

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen i landet och ser vi att förutsättningarna ändras finns möjlighet för oss att ansöka om ny auktorisation.

Bulgarien