Barnbesked och ovärderliga gåvor från Cathwel

28 jan

Idag anlände ett fantastiskt brev från Cathwel i Taiwan! I det fanns ett barnbesked men även hälsningar från biologiska släktingar till två barn som tidigare fått en adoptivfamilj i Sverige.

Vi vill förstås gratulera den familj som haft sin ansökan hos Cathwel en tid och som nu har fått sitt formella barnbesked!

Eftersom många barn som adopteras via Cathwel i Taiwan har biologiska släktingar som tar aktiv del av adoptionsprocessen, händer det ibland att det också kommer små, korta hälsningar till barn som redan har fått svenska adoptivfamiljer. 

Idag fick vi alltså i samma kuvert som barnbeskedet även två hälsningar som vi fått vidarebefordra till två familjer som redan fått förmånen att adoptera. Små ting som kan vara oändligt värdefulla på den livslånga resan som adoption är! Grattis också till er familjer som fått detta!