Barnbesked från St Lucy

13 jun

Ett syskonpar ska få familj med hjälp av Barnens Vänner! 

En familj som har blivit matchade har nu fått det formella barnbeskedet från St Lucy i Taiwan.

Vi på kansliet önskar ett varmt grattis! Vi påminner samtidigt om att vi behöver fler sökande familjer som vill adoptera från St Lucy; både de med medgivande för ett eller flera barn.