Barn i behov av familj i Taiwan – efterlysning!

26 nov

Carin och Lisbeth är precis hemkomna från besöksresa i Taiwan. Resan bekräftar det vi redan vet; det finns många barn i Taiwan som behöver internationell adoption, varför vi gärna tar emot fler nya ansökningar från adoptivsökande.

 

Alla tre organisationer som vi samarbetar med i Taiwan hjälper fortsatt barn som finns på respektive barnhem att få en adoptivfamilj, men även allt fler barn som bor i familjehem och har just nu många sådana ärenden. 

Barn som är placerade i familjehem är i många fall några år, varför önskan finns om att adoptionssökande familjer ska kunna ta emot ett barn som är 3 eller 4 år. Att barnen har brokiga bakgrunder med främst drogmissbruk är ett annat samtalsämne som uppkommer i alla möten; numera är det regel istället för undantag för samtliga barn som förmedlas via internationell adoption.

Att barnen får chansen att bo i familjehemfamilj är något som är väldigt positivt. Vi får höra att många familjer är väldigt känslomässigt engagerade i barnen. St Lucy St Lucy säger att de arbetar mycket med ”hejdå-möten” för familjehemmen när det är dags för barnet att åka iväg med sin nya familj.

På besök med Centralmyndigheten och Child and Juvenile Adoption Information Center får vi bekräftat att myndigheterna ser det som positivt att arbeta för att barn ska få en permanent lösning istället för att bo i familjehem. Intresset för nationell adoption har snarare minskat än ökat på senare tid som en följd av att det ställs krav på att sökande går en obligatorisk föräldrautbildning och använder sig av en av de 13 adoptionsförmedlande organisationer som finns i Taiwan. Det görs cirka 2 000 adoptioner per år i Taiwan; de allra flesta är släktadoptioner och adoptioner av styvbarn. Under 2018 gjordes 137 nationella adoptioner och 108 internationella. Det föds också färre barn i Taiwan. Orsakerna är t ex kort föräldraledighet på tre månader, föräldrapenning på cirka 60% av månadsinkomsten, samt dyr barnomsorg och långa arbetsdagar.

Vi vet att många är intresserade av väntetiden för att få adoptera från våra utlandskontakter. Vi ser att den är starkt sammankopplad med sökandes önskeålder på barn och öppenhet inför barnets bakgrund och situation. Väntetiderna varierar därför mellan någon månad till flera år.

Är du/ ni intresserade av att adoptera från Taiwan; tveka inte att höra av er till oss. Vi får fortsatt många förfrågningar om att föreslå familjer till barn som behöver en ny, så kontakta oss gärna.