Arbete gällande svårigheter att få föräldrapenning och barnbidrag efter hemkomst med adoptivbarn

16 nov

På grund av att ett flertal adoptivfamiljer har upplevt svårigheter i kontakt med Försäkringskassan har vi adoptionsorganisationer Barnens Vänner, Adoptionscentrum och Barnen Framför Allt-Adoptioner gjort en skrivelse och skickat till berörda myndigheter.

Familjerna har fått information om att de, trots att de redan har barnet i sin vård, inte är berättigade till föräldrapenning eller barnbidrag då nya regler gör gällande att barn födda utomlands först ska utredas om de omfattas av svensk socialförsäkring eller inte. Att den utredningen tar 6-8 månader. 

Handläggningen av dessa ärenden tillämpas därtill olika beroende på var i landet man bor och är inkonsekvent. Vissa adoptivfamiljer upplever inga som helst problem med att få föräldrapenning men får inte barnbidrag och vice versa.

Vi som organisationer kan inte se eller förstå varför Försäkringskassan tillämpar en annan handläggning änden som följer Socialförsäkringsbalken som stöder att det är datumet då barnet tas i föräldrarnas vård som gäller när det handlar om rätten att få ersättning från föräldraförsäkringen. 

Vi värnar om att adoptivfamiljer, när de har fått barnet i sin vård, ska kunna fokusera på att vara föräldrar och ha tillgång till föräldraförsäkringen enligt gällande lag.

Hela skrivelsen går att läsa i puffen till vänster