Ännu ett barnbesked från CSS

14 jan

Idag fick ännu en familj sitt formella barnbesked från CSS!

Familjen har haft sin ansökan hos CSS i Taiwan en tid och nu äntligen får de skriva under och intyga att de vill gå vidare i processen att adoptera det barn som de blivit matchade med.

Vi på kansliet önskar ett varmt grattis till familjen!

Till CSS kan vi tyvärr inte skicka nya ansökningar.