Ännu ett "snabbt" barnbesked från Kina

22 jun

Vi fick precis ett nytt barnbesked från Kina, dit vi gärna skickar fler nya ansökningar.

Den familj som fick det glada beskedet skickade sin adoptionsansökan till Kina via Barnens Vänner precis vid årsskiftet och fick sedan vänta ungefär 6 månader på att bli valda till ett barn med i förväg kända särskilda behov. Därefter behövde den kinesiska adoptionsmyndigheten CCCWA endast en vecka på sig att godkänna familjen och skicka formellt barnbesked.

Det barn som ska få komma till familjen är under 6 år och vi på kansliet önskar varmt grattis igen!