2 nya barnbesked med lång respektive kort väntetid

2 okt

Från Kina respektive CSS i Taiwan har det kommit barnbesked!

Den tappra familj som har fått besked om barn från Kina har väntat i nästan 9 år på detta.

Familjen som har fått besked om barn från Taiwan fick vänta i ungefär 1 månad.

Bägge barn är under 3 år.

Detta är ett tydligt exempel på att väntetiderna i dagens adoptionsvärld i stor utsträckning beror på vilken öppenhet sökande familjer har för barns bakgrund och behov.

Du/ni som är nya i adoptionsvärlden eller väntar på barnbesked; låt er inte avskräckas av långa väntetider; ni kan också själva öppna upp många dörrar som möjliggör chanser!

Oavsett väntetid så är vi på Barnens Vänner väldigt glada å bägge familjers vägnar. Stort grattis igen!