Tankar om adoption  

 

 

Att få bli förälder är en ynnest. En väg till föräldraskap är adoption; att bli förälder till ett barn som redan finns och som behöver en ny familj. 

Barn lämnas till adoption på grund av att den biologiska familjen är i en så svår situation att de inte har någon möjlighet att ta hand om barnet. Vanliga skäl är bristande stöd till den biologiska mamman, kulturella, sociala förutsättningar eller att barnen har något medicinskt behov. Oavsett barnets ålder, situation och bakgrund, om den är känd eller okänd, kvarstår faktum; barnet behöver en ny familj. 

När barnet får en ny familj kan det knyta ett djupt, varaktigt, känslomässigt band till en vuxen, få känna tillit och bygga upp en självkänsla. Ett barnhem kan aldrig erbjuda dessa möjligheter. 

Öppnar man upp för möjligheten att bli förälder till ett barn som behöver en ny familj står man inför en spännande resa där det inte alltid blir som man tänkt sig. 

Väntan på att få det fantastiska beskedet att man har blivit adoptivförälder behöver inte vara lång och oviss. Vi ser att väntetiderna varierar med den adoptivsökandes förutsättningar och öppenhet, och det finns också sökande som får en kort väntetid. 

Som förälder får man växa tillsammans med sitt barn. Adoptivföräldrar förbereds genom en föräldrautbildning där ämnen som anknytning, språkbyte, separationer och identitet diskuteras. Som alla föräldrar får man sedan ynnesten att fortsätta sin resa tillsammans med barnet, upptäcka vilka behov barnet har samt växa i uppgiften att möta dem så gott man kan. 

Vill ni påbörja er adoptionsresa är ni varmt välkomna till Barnens Vänner så hjälper vi er gärna.