Vi arbetar på kansliet 

Vi som arbetar på Barnens Vänners kansli har olika ansvarsområden, men delar många arbetsuppgifter för att vara lättillgängliga.

 

Carin Nordsvahn 

Vår kanslichef Carin är den som har längst erfarenhet av att arbeta på kansliet. Carin är verksamhets- och ekonomiansvarig. Hon har även mycket kontakt med våra familjer då hon ofta svarar i telefon och besvarar e-post.

 
 


Lisbeth Eriksson 

Lisbeth har arbetat inom socialtjänsten i många år och är vår socionom och handläggare som lotsar familjerna genom adoptionsprocessen.  


Mona Berglund 

Mona är föreningens informatör och ansvarig för att förmedla information via vår medlemstidning, hemsida och vårt informationsmaterial. Hon besvarar även e-post och svarar i telefon. 

                            


Anna Bäckström 

Anna arbetar som ansvarig för uppföljningsrapporteringen. Förutom det svarar hon i telefon och besvarar e-post.