Utöver förmedlingsarbetet 

Nätverk och röttersökning

Utöver adoptionsförmedlingen arbetar Barnens Vänner med att skapa nätverk mellan adoptivfamiljer då det kan vara lärorikt, en trygghet och framför allt kul för både barn och familjer. Till vår hjälp har vi bland annat vår Facebookgrupp, medlemstidning och vårt årsmöte. 

Vi vill även stödja de adopterade som vill veta mer om sitt ursprung. Föreningens Jubileumsfond ger adopterade möjlighet att söka pengar för att lära sig mer om eller göra en resa till sitt ursprungsland. I de ursprungsländer där de är möjligt att söka efter biologiska släktingar har vi kontakter som kan hjälpa till med detta. Vi förmedlar även information till familjer som vill göra återresor i grupp eller på egen hand.

Medlemsförsäkringar

Alla barn som adopteras genom Barnens Vänner omfattas av en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Premien för den första perioden ingår i den administrationsavgift familjen betalar till BV. Därefter kan familjen själv förlänga försäkringen. 

Försäkringen kan också tecknas som frivillig av våra medlemmar. Detta om man t ex redan från början av adoptionsprocessen vill att den ska gälla för samtliga barn i familjen under 25 år, både biologiska och adopterade barn. Eller om man adopterade före 2012 då avtalet om försäkringen skrevs under för första gången. 

Administrationen av sjuk- och olycksfallsförsäkringarna görs av Söderberg & partners försäkringsmäklare. Telefon 08-700 51 70 eller . Försäkringsgivare är Protector.

Alla barn som adopteras med hjälp av Barnens Vänner är också försäkrade genom en reseförsäkring via ERV. Premien ingår i den administrationsavgift familjen betalar till BV.

Bistånd 

Barnens Vänner arbetar också med stödjande verksamhet för särskilt utsatta och/eller föräldralösa barn. Verksamheten syftar främst till projekt riktade till

  • Barn som blir övergivna

  • Förbättra läget för barn som är särskilt utsatta, till exempel barn med handikapp och/eller med andra så kallade särskilda behov eller barn till föräldrar med mentala och/eller fysiska problem.

  • Främja och förbättra barns hälsa, till exempel genom understöd i form av läkarundersökningar, läkarvård och hjälpmedel

  • Förbättra det vardagliga läget för barn som bor på barnhem eller institution, till exempel genom främjande av barns rätt till utveckling genom stödjandet av exempelvis utbildningsprojekt och/eller med läromedel 

 

Adoptionslån?Det går alltid att kontakta sin bank för att undersöka möjligheterna att låna pengar inför en adoption. Vi på kansliet kan också tipsa om vart ni kan vända er.
Extra oförutsedda utgifterOm våra medlemmar drabbas av extra kostnader eller drabbas på annat sätt i samband med adoptionen, har Barnens Vänner upprättat en reservfond där de det går att ansöka om kompensation.