Styrelsen 

Barnens Vänners styrelse diskuterar övergripande frågor som rör föreningen. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmötet. 

Ledamöterna, vilka är geografiskt spridda över landet, sammanträder var sjätte vecka. I övrigt sammanträffar styrelsen inför varje årsmöte och vid gemensamma arbetshelger. 

Då alla styrelsemedlemmar själva är adoptivföräldrar svarar de gärna på medlemmars frågor om adoption. Ni är välkomna att kontakta oss på kansliet, så vidarebefordrar vi deras kontaktuppgifter. 

På bilden syns från vänster Thomas Linqvist, Cecilia Johansson Meijer, Mia Tagemark, Carl-Otto Eriksson. 

Ordförande 

Thomas Lindqvist i Göteborg, som har adopterat från Kina 

Vice ordförande 

Carl-Otto Eriksson i Bålsta, som har adopterat från Taiwan

Ledamöter 

Cecilia Johansson Meijer i Danderyd, som har adopterat från Taiwan 

Mia Tagemark i Ösmo, som har adopterat från Taiwan

Michael Öhlund i Piteå, som har adopterat från Sri Lanka (saknas på bilden)