Om oss 

Sedan starten 1979 har fler än 2 000 barn adopterats till familjer över hela Sverige med hjälp av Barnens Vänner. 

Vi är en mindre organisation som arbetar utifrån att familjerna är delaktiga i adoptionsprocessen. Familjerna kan på så sätt påverka sin handläggningstid i Sverige, vi på kansliet får möjlighet att ge familjerna ett personligt bemötande och vi kan hålla nere våra kostnader. Då vi är en ideell förening gör det att vi kan hålla nere våra avgifter.

Vår verksamhet är auktoriserad av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd och bedrivs helt utan vinstintresse. Allt arbete sker enligt Haagkonventionen och FN:s barnkonvention och genom medlemskap i EurAdopt och Nordic Adoption Council driver vi gemensamma frågor om adoption.

Utöver förmedlingsarbetet 

Utöver adoptionsförmedlingen arbetar Barnens Vänner med att skapa nätverk mellan adoptivfamiljer då det kan vara lärorikt, en trygghet och framför allt kul för både barn och familjer. 

Vi vill även stödja de adopterade som vill veta mer om sitt ursprung. Föreningens Jubileumsfond ger adopterade möjlighet att söka pengar för att lära sig mer om eller göra en resa till sitt ursprungsland. I de ursprungsländer där de är möjligt att söka efter biologiska släktingar har vi kontakter som kan hjälpa till med detta. Vi förmedlar även information till familjer som vill göra återresor i grupp eller på egen hand. 

Nyheter och information sprids förutom via hemsidan även via vår Facebooksida och medlemstidningen ”Adoption” som kommer ut fyra gånger per år. 

Bistånd 

Barnens Vänner arbetar också med stödjande verksamhet för särskilt utsatta och/eller föräldralösa barn. Verksamheten syftar främst till projekt riktade till

  • Barn som blir övergivna

  • Förbättra läget för barn som är särskilt utsatta, till exempel barn med handikapp och/eller med andra så kallade särskilda behov eller barn till föräldrar med mentala och/eller fysiska problem.

  • Främja och förbättra barns hälsa, till exempel genom understöd i form av läkarundersökningar, läkarvård och hjälpmedel

  • Förbättra det vardagliga läget för barn som bor på barnhem eller institution, till exempel genom främjande av barns rätt till utveckling genom stödjandet av exempelvis utbildningsprojekt och/eller med läromedel

Föreningens uppbyggnad 

Barnens Vänner bildades av föräldrar som hade adopterat från Sri Lanka. Till en början hette föreningen Sri Lanka Barns Vänner; namnet ändrades 1994 då samarbeten med fler ursprungsländer hade inletts. 

Vårt kansli finns kvar strax utanför Piteå där föreningen bildades; idag ligger kansliet i Öjebyn. Vi är fyra anställda på kansliet som utför det dagliga, professionella arbetet. 

Föreningens övergripande frågor diskuteras av Barnens Vänners styrelse. Då styrelsemedlemmarna själva är adoptivföräldrar hjälper de gärna till med att besvara allmänna frågor om adoption. Barnens Vänner har även kontaktfamiljer, som våra medlemmar kan kontakta. En sluten Facebookgrupp för våra medlemmar finns också där erfarenheter och tips delas. 

Idag har vi cirka 550 medlemsfamiljer spridda över hela Sverige. För att kunna adoptera via Barnens Vänner måste man vara medlem, men vi hoppas även att så många som möjligt väljer att stanna kvar som medlem även när adoptionen är klar.