Om oss 

Sedan starten 1979 har fler än 2 000 barn fått en adoptivfamilj i Sverige med hjälp av Barnens Vänner.  

Vi är en mindre organisation som arbetar utifrån att familjerna är delaktiga i adoptionsprocessen. Familjerna kan på så sätt påverka sin handläggningstid i Sverige, vi på kansliet får möjlighet att ge familjerna ett personligt bemötande och vi kan hålla nere våra kostnader. Då vi är en ideell förening gör det att vi kan hålla nere våra avgifter.

Vår verksamhet är auktoriserad av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, och bedrivs helt utan vinstintresse. Genom medlemskap i EurAdopt och Nordic Adoption Council kan vi tillsammans med andra adoptionsorganisationer driva gemensamma frågor som rör adoption. 

Allt vårt arbete sker enligt Haagkonventionen och FN:s barnkonvention som ingår i de internationella regler som finns kring adoption.

Utvald för barnets bästa 

Att vi och våra kontakter i utlandet arbetar utifrån de internationella regler som finns kring adoption innebär att våra adoptivföräldrar vet att de blir utvalda med barnets bästa som utgångspunkt. 

I regelverket framgår det tydligt att barn ska få en ny familj för att kunna knyta ett djupt, varaktigt, känslomässigt band till någon vuxen och känna tillit och bygga upp en självkänsla. Det är den viktigaste grunden för en människas utveckling. Att växa upp på barnhem kan aldrig mäta sig med möjligheten att få samhörighet i en familj.

I de internationella reglerna konstateras även att barn i första hand ska få en ny familj i sitt ursprungsland. Positiv utveckling i många stora adoptionsländer gör att allt fler barn får en nationell adoptivfamilj. För något äldre barn, barn med något medicinskt behov eller barn med en social bakgrund som saknar acceptens i ursprungsländerna är det dock fortfarande svårt att få den möjligheten och internationell adoption blir aktuellt. 

Föreningens uppbyggnad 

Barnens Vänner bildades av föräldrar som hade adopterat från Sri Lanka. Till en början hette föreningen Sri Lanka Barns Vänner; namnet ändrades 1994 då samarbeten med fler ursprungsländer hade inletts. 

Vårt kansli finns kvar strax utanför Piteå där föreningen bildades; idag ligger kansliet i Öjebyn. Vi är fyra anställda på kansliet som utför det dagliga, professionella arbetet. 

Föreningens övergripande frågor diskuteras av Barnens Vänners styrelse. Då styrelsemedlemmarna själva är adoptivföräldrar hjälper de gärna till med att besvara allmänna frågor om adoption. Barnens Vänner har även kontaktfamiljer, som våra medlemmar kan kontakta. En sluten Facebookgrupp för våra medlemmar finns också där erfarenheter och tips delas. 

Idag har vi cirka 450 medlemsfamiljer spridda över hela Sverige. Svensk lagstiftning kräver att adoptionssökande familjer blir medlemmar i en auktoriserad adoptionsorganisation som handlägger adoptionen; detta för att säkerställa att adoptioner görs på ett etiskt, korrekt sätt. Men många familjer väljer att vara kvar som medlem också efter det att adoptionen är klar. En av dem har skrivit varför här.