Medlemsförsäkring

Sjuk- och olycksfallförsäkring

För barn som adopteras
Alla barn som adopteras genom Barnens Vänner omfattas av en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Premien för den första perioden ingår i den administrationsavgift familjen betalar till BV. Därefter kan försäkringen förlängas av familjen.

För alla barn som är medlemmar i Barnens Vänner
Alla familjer som är medlemmar i Barnens Vänner har också möjlighet att teckna gruppförsäkringen ”Barn- & ungdomsförsäkring för medlemmar i Barnens Vänner - Frivillig". Försäkringen gäller samtliga barn i familjen under 25 år, både biologiska och adopterade barn.

Samtliga sjuk- och olycksfallförsäkringar administreras av Allians, Söderberg & partners försäkringsmäklare. Telefon 08-700 51 70 eller . Försäkringsgivare är Förenade Liv.

Reseförsäkring

Alla barn som adopteras med hjälp av Barnens Vänner är också försäkrade genom en reseförsäkring via ERV. Premien ingår i den administrationsavgift familjen betalar till BV.

Adoptionslån?Det går alltid att kontakta sin bank för att undersöka möjligheterna att låna pengar inför en adoption. Vi på kansliet kan också tipsa om vart ni kan vända er.
Extra oförutsedda utgifterOm våra medlemmar drabbas av extra kostnader eller drabbas på annat sätt i samband med adoptionen, har Barnens Vänner upprättat en reservfond där de det går att ansöka om kompensation.