Hur vi arbetar för er 

 • Vi utgår ifrån att ni som adoptionssökande vill vara aktiva i er sökandeprocess i Sverige 

 • Med professionell hjälp av oss på kansliet sammanställer, legaliserar och ser ni er adoptionsansökan som vi förmedlar till utlandet

 • För att spara tid läser vi gärna er medgivandeutredning redan när ni fått den för genomläsning innan Socialnämnden fattat beslut om adoption

 • Vi minimerar tiden som ansökningsmaterialet finns på vårt kansli vilket gör att ni kan påverka er handläggningstid, känna att processen ligger i era egna händer och veta att vi tillsammans arbetar kostnadseffektivt för att hålla nere avgifterna

 • Vi har en fast administrationsavgift, vilket gör att ni redan i början av processen vet hur mycket ni kommer att betala för vår hjälp 

 • Vi har också en reservfond där medlemmar som drabbas av extra kostnader i samband med adoptionen kan ansöka om kompensation

 • Vi lotsar er genom hela adoptionsprocessen och stöttar er utifrån era specifika önskemål

 • Inför varje steg av adoptionsprocessen får ni information och instruktioner. Under er väntetid får ni även månatliga nyhetsbrev

 • All korrespondens sker via telefon, e-post och post varför det inte spelar någon roll var i landet ni bor 

 • Vi på kansliet hjälps åt med att besvara telefonsamtal och e-post för att snabbt kunna svara på frågor

 • Fortsatt medlemskap efter adoptionen ger familjen möjlighet att ta del av föreningens aktiviteter, ingå i styrelsen eller vårt nätverk av kontaktfamiljer för att stötta andra adoptivsökande samt bidra till Barnens Vänners utveckling