Råd & stöd 

Det finns många som har god erfarenhet av att stötta adopterade, adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar. Utöver nedanstående tips finns även t ex kommunens familjerådgivning, barnavårdcentralen eller barn- och ungdomspsykiatrin. 

Adoptis 

Telefon: Karin 0739-32 35 76/ Cecilia 0702-47 75 25 
E-post: Cecilia Pusch och Karin Werholt har mångårig erfarenhet av adoption. Båda är adoptivföräldrar och förskollärare; Cecilia är även sjuksköterska och Karin specialpedagog. Adoptiva erbjuder både familjestöd samt utbildning och handedning till personal på t ex förskolor. Finns i Skåne, men genomför även utbildningar i andra delar av Sverige.

Stockholm stads resurscenter för adopterade och deras föräldrar 

Telefon: 08- 508 25 000
För er som bor i Stockholms stad finns samlad kunskap om stöd. Nu är även Nynäshamn, Salem, Botkyrka, Sundbyberg, Nacka, Huddinge och Värmdö avtalskommuner.(2017-02-17)

På hemsidan finns tips över olika organisationer som har rådgivning. 

Adoptionsrådgivningen i Göteborg 

Telefon: 031- 366 67 10
Adoptionsrådgivningen i Göteborg är kostnadsfri för den som bor i Göteborgs kommun, medan den som bor i dess kranskommuner kan vända sig hit och själv betala för rådgivning och konsultation. 

Adoptionsrådgivning i Uppsala 

Telefonnummer 018- 590399, för bokning av tid.
Psykolog Birgit Ahlén har mångårig erfarenhet av att arbeta med adopterade barn. Bor du långt ifrån Uppsala går det även bra med ett personligt möte följt av telefonrådgivning. 

Adoptionsrådgivning i Örebro 

Telefonnummer 019-44 55 70, 070-403 3085 
Socionom Ethel Lindberg har även hon mångårig erfarenhet av att arbeta med adopterade barn. För kortare rådgivning går det bra att ringa från hela landet, men hon vill även försöka träffa familjerna och avsätter gärna tid om familjerna åker långt. 

Gunilla Syrén i Eskilstuna 

Telefon: 070-26 46 710
E-post: Psykolog och psykoterapeut Gunilla Syrén erbjuder terapi och rådgvning till adopterade och adoptivfamiljer. Gunilla har många års erfarenhet inom området.

Adoptiva psykoterapimottagning 

Telefon: 08-35 48 35 
E-post:  
Munhi Westin själv adopterad och legitimerad psykolog och psykoterapeut och har arbetat med adopterade under drygt 20 års tid. Hon ger även föreläsningar och handledning till föreningar och organisationer. Hennes mottagning ligger i Stockholm, men det går även bra att ringa från övriga delar av landet. 

Adopterad kompetens 

Telefon: 070-428 31 32
Hanna Wallensteen och Margret Josefsson är själva adopterade och erbjuder individuella samtal, föreläsningar och seminarier för adopterade, deras föräldrar eller yrkesgrupper som kommer i kontakt med adopterade barn. Rådgivningen bedrivs i centrala Stockholm, men kan även utföras via telefon om kunden vill. Ett introduktionssamtal är gratis. 

Anna Amazeen 

Telefon: 073-5026340
E-post: Anna som deltar i Adoptionsrådgivarna är själv adopterad och erbjuder också stöd och hjälp till adopterade och deras familjer via sitt företag. Anna har en Master i Socialt Arbete och psykodynamisk terapi. Rådgivningen bedrivs i centrala Stockholm.

Monica Hedenbro 

Telefon: 08- 37 33 00
Socionom och psykoterapeut som arbetat länge med adoptivfamiljer. Arbetar företrädesvis med familjer i och runt Stockholm då mottagningen finns här.

City psykologhus 

Telefon: 08- 21 77 45
E-post: På mottagningen i Stockholm är alla legitimerade barn- och ungdomspsykoterapeuter som har lång erfarenhet av att arbeta med adoptivfamiljer. 

Karlaplans psykoterapigrupp 

Telefon: 08-661 95 85
På mottagningen i Stockholm är alla legitimerade barn- och ungdomspsykoterapeuter som har lång erfarenhet av att arbeta med adoptivfamiljer.J

Eli Kristin Norberg 

Telefon: 070-761 68 49
E-post: Eli Kristin Norberg är socionom och leg. psykoterapeut och erbjuder rådgivning till adopterade och adoptivföräldrar. 

Duvnäs föräldrastöd  

Telefon: 08-716 16 87 för tidsbokning, ingen telefonrådgivning
I Bredäng i Stockholm finns ett resurscenter för de föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap. Fokus ligger på anknytning och samspel. 

Folåsa behandlingshem 

Telefon: 013-29 09 50
Folåsa behandlingshem hjälper adopterade pojkar och flickor i åldrarna 13-18 år som har problem och utreder deras hjälpbehov. 

Föräldratelefonen 

Telefon: 020-85 20 00 måndag – fredag 10-14
Föräldratelefonen besvaras av psykologer och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med frågor om barn- ungdomar och föräldrarollen. Samtalet kostar en markering och du kan vara helt anonym. 

UMO ungdomsmottagning på nätet 

Denna sida har skrivit bra information på sidan Att vara adopterad. 

www.umo.se/familj/att-vara-adopterad

Psykologimottagningen Eva Heikkilä Holmlund

Med mångårig vana kan jag erbjuda en mängd kvalificerade tjänster till adopterade och deras familjer. Jag är leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut och själv adopterad. I över 20 år har jag arbetat med adopterade i psykoterapi. Jag bidrar även med psykologintyg inför adoption. Arbetar både i Umeå och i Stockholm.

www.evaholmlundpsykolog.se

 

HS Psykoterapi AB

Jag heter Helene Samuelsson och är socionom och leg psykoterapeut. Jag är specialiserad på anknytningstrauma och erbjuder en integrerad intensiv behandling med familjeterapi och EMDR(traumaterapi). Jag erbjuder även annan samspelsbehandling såsom Marte Meo och anknytningsbaserad familjeterapi.

Målgruppen för min behandling är framförallt familjer med adopterade-/och familjehemsplacerade barn som utvecklat relationsförsvårade beteende och där föräldrarna inte lyckas nå barnen med vanliga föräldrastrategier.n

www.hspsykoterapi.nu