Hur vi arbetar för er

  • Vi utgår ifrån att ni som adoptionssökande vill vara aktiva i er sökandeprocess i Sverige

  • Med professionell hjälp av oss på kansliet sammanställer, legaliserar och ser ni er adoptionsansökan som vi förmedlar till utlandet

  • För att spara tid läser vi gärna er medgivandeutredning redan när ni fått den för genomläsning innan Socialnämnden fattat beslut om adoption

  • Vi minimerar tiden som ansökningsmaterialet finns på vårt kansli vilket gör att ni kan påverka er handläggningstid, känna att processen ligger i era egna händer och veta att vi tillsammans arbetar kostnadseffektivt för att hålla nere avgifterna

  • Vi lotsar er genom hela adoptionsprocessen och stöttar er utifrån era specifika önskemål

  • Inför varje steg av adoptionsprocessen får ni information och instruktioner, som ni samlar i den pärm ni får när ni registrerar er. Under er väntetid får ni även månatliga nyhetsbrev

  • All korrespondens sker via telefon, e-post och post varför det inte spelar någon roll var i landet ni bor

  • Vi på kansliet hjälps åt med att besvara telefonsamtal och e-post för att snabbt kunna svara på frågor

  • Fortsatt medlemskap efter adoptionen ger familjen möjlighet att ta del av föreningens aktiviteter, ingå i styrelsen eller vårt nätverk av kontaktfamiljer för att stötta andra adoptivsökande samt bidra till Barnens Vänners utveckling