Adopterad 

Det är inte alla adopterade som är intresserade av att komma i kontakt med andra adopterade eller söka mer information om sitt ursprung, men för dig som är det finns det många möjligheter. 

Hitta andra adopterade 

Vill du komma i kontakt med andra adopterade för att utbyta erfarenheter finns till exempel

Att söka sitt ursprung 

Att söka efter sitt ursprung kan handla om att vilja veta mer om sin egen adoption, sitt ursprungsland eller sitt biologiska ursprung.

Adoptionsmyndigheten MFoF har tagit fram en väldigt bra sida där du kan läsa allmänt om att söka sitt ursprung. Se här. Nedan har vi sammanfattat vad vi på Barnens Vänner kan hjälpa dig med.

Adoptionsdokument 

Är du adopterad med hjälp av Barnens Vänner kan du få ta del av alla de dokument som vi har sparat runt din adoption. Vi sparar och arkiverar alla dokument som rör en adoption; t ex föräldrars adoptionsansökningar, dokument som skickats från ursprungslandet och uppföljningsrapporter. 

Återresor & att söka sitt biologiska ursprung 

För dig som vill göra en återresa eller söka efter biologiska släktingar finns det olika alternativ beroende på vilket land du är född i.

 I Taiwan hjälper både CSS och Cathwel till vid både återresor och röttersökning. 

  • - CSS hjälper adopterade som söker sitt ursprung - CSS  länk till "Roots"

  • - Cathwel har årliga Root-finding trips där adopterade får bo och hjälpa till på Jonah house, lära sig mer om Taiwan samt ta kontakt med sin biologiska familj. De hjälper även till om du hellre vill göra allt på egen hand istället för i grupp

  • - Cathwel bilder från Jonah House

  • - Cathwel information och blanketter

    Dessutom finns Child and Juvenile Adoption information center som har uppgifter från adoptioner.

    Hör av dig till oss på kansliet så hjälper vi dig vidare. 

  • Adopterade från Sri Lanka kan höra av sig till oss på kansliet för att få veta mer 

  • I Kina är det inte möjligt att söka efter biologiska släktingar. Däremot kan vi ge tips om hur man kan göra återresa och t ex söka tillstånd för att besöka barnhem. Det finns här 

Barnens Vänners Jubileumsfond 

Om du är adopterad genom Barnens Vänner kan du söka pengar ur Jubileumsfonden för att lära dig mer om ditt ursprung. Du kan få max 10 000 kronor vid ett tillfälle för att t ex studera språk, kultur eller resa till ditt ursprungsland. 

Du ska vara mellan 18 och 28 år och lämna en förteckning på varför du söker pengar, vilka kostnader som du räknar med att få och skriva vilken summa du söker ur fonden.