Sommarens barnbesked

4 aug
  • Från Kenya har det kommit ett barnbesked till en familj som fick en väntetid cirka 10 månader

  • Från Kina har det kommit ett besked gällande ett barn med särskilda behov. Familjen har haft sin adoptionsansökan i Kina under en längre tid, men när de blev valda av oss på kansliet till ett specifikt barn fick de formellt barnbesked från Kina inom två veckor

  • Från CSS i Taiwan har det kommit ett barnbesked till en familj som väntat i cirka 7 månader

  • Från St Lucy i Taiwan har det kommit ett barnbesked. Väntetiden blev cirka 10 månader från det att de skickade sin adoptionsansökan.

Alla härliga barn är under två år och vi på kansliet önskar alla familjer stort och varmt grattis!