Nya riktlinjer från Kenya

21 okt

 Nya riktlinjer för godkännande av adoption i Kenya gäller från och med 1/1 2015

 * Familjer som vill adoptera andra barnet från Kenya måste vänta i tre år räknat från datumet på "adoption order" av det första barnen innan ansökan kan tas upp i NAC.

* Endast ett barn kan adopteras per gång, undantagsvis tvillingar.

* De sökande kan adoptera max två kenyanska barn.

För BV, AC och BFA:s räkning

Lisbeth Eriksson, Charlotta Cop och Ann-Charlotte Särnbratt