Nu börjar skolan för många barn

20 aug

Inför förskole- och skolstart - Ta gärna del av Mia´s nya folder "Ska jag vara här?" En bra informativ folder för föräldrar och personal inom förskola och skola.

"Ska jag vara här? handlar om hur förskolan kan ge nya erfarenheter och bidra till adopterade barns trygghet och utveckling.

Broschyren vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade barn och deras familjer"


Folder kan rekvireras gratis från http://www.mia.eu/sv/Nyheter/Forskolebroschyr1/