Kina - lättnader krav och uppföljning

12 dec

Den kinesiska adoptionsmyndigheten CCCWA meddelar att man från och med den första januari 2015 lättar på kraven på sökande familjer. Exempel på lättnader är;

  • Att sökande som tidigare haft en malign tumör kan bli aktuella för adoption från Kina; gäller endast de som adopterar som par

  • Att par där ena sökande är fullt frisk kan omfattas av undantag också gällande andra hälsokrav

  • Att även krav gällande ekonomi kan undantas om det kan uppvisas att sökanden har god ekonomi enligt svensk standard

  • Att ensamstående sökande inte längre omfattas av begränsningen att ta emot barn med ”Special Focus” utan också vara aktuella för barn med "Special needs" (enligt CCCWA:s definition).

En fullständig lista över de nya kraven finns på vår sida om Kina.

Även uppföljningsrapporteringen förenklas;

  • Rapport nummer 4, 5 och 6 som skickas till Kina efter den första januari 2015 kan skrivas av familjen istället för utredaren

  • Blanketten ”Feedback on the condition of the Special Needs Children” behövs inte längre fyllas i.

  • För de familjer som får officiellt barnbesked från Kina efter den 1:a januari 2015 ändras dessutom tidsintervallen då rapporterna ska skickas; det totala antalet är oförändrat sex rapporter, men den första rapporten ska framöver skrivas efter 6 månader istället för 1 månad.

Familjer som omfattas av den förenklade uppföljningsrapporteringen kommer att informeras separat av oss inom kort.

Vi välkomnar nya sökande till Kina; vi har enbart ett fåtal familjer som väntar på att bli valda till barn med i förväg kända särskilda behov.

Vi tar gärna emot nya sökanden som är öppna för att ta emot barn med i förväg kända särskilda behov!