Kenyadelegation på besök

25 aug

Vi har nu haft möjligheten att träffa den kenyanska delegationen under tre dagar i Stockholm. Besöket har varit givande och våra gäster har bl a fått besöka MIA, Spira och Resurscentrum, Duvnäs Föräldrastöd och den kenyanska ambassaden. Besöket avslutades i lördags med en familjeträff på Långholmen där många familjer deltog vilket var ett fint avslut på delegationens besök.

Under de tre dagarna har vi haft flera samtal och kunnat ställa de frågor som vi behövde. Vi har fått följande information:

· Alla ev förändringar kring adoptionsprocessen kommuniceras officiellt. I nuläget väntas inga förändringar.

· Första barns sökande prioriteras.

· Vad gäller andra barns sökande eller fler barns sökande så bedömer NAC ärenden från fall till fall. Det viktiga är att NAC kan se att tidigare barn (oavsett biologiskt eller adopterat) har anpassat sig i sin nya familj. I det här fallet kommer det vara viktigt att skicka med uppföljningsrapport och ev andra intyg som kan visa på detta. Det finns alltså inga tidskrav i dagsläget på att man måste stanna hemma i minst tre år innan man kan adoptera igen från Kenya.

· NAC tar inte upp ett givet antal adoptionsansökningar per möte utan går igenom så många ärenden som de hinner. NAC diskuterar inte bara adoptionsansökningar utan har också andra arbetsuppgifter att diskutera.

· Ensamstående kvinnor får adoptera barn med särskilda behov.

· Från och med 1 september kommer ytterligare två domare att arbeta med adoptionsärenden i Nairobi. Totalt kommer där att finnas fem domare som kan handlägga ert ärende. Förhoppningsvis kommer därmed väntetiden i domstolen att minska. Uppskattad tid i Kenya är dock den samma, dvs. 9-12 månader.

Lisbeth Eriksson, Barnens Vänner, Charlotta Cop, Adoptionscentrum och Ann-Charlotte Särnbratt, BFA