Förslag på höjt adoptionsbidrag

22 sep

Regeringen har lagt ett förslag i höstbudgeten för 2017, att adoptionsbidraget skall höjas från 40.000 till 75.000 Vi vill poängtera att detta är ett förslag och inte ett tagit beslut. Mer information hittar ni på regeringens hemsida www.regeringen.se