Efterlysning nya ansökningar

22 dec

Vi vill gärna få fler sökande till ett flertal av våra utlandskontakter. Intresserade familjer behöver inte ha varit medlemmar i Barnens Vänner sedan tidigare; vi kan skicka ansökningar direkt utan väntetid i Sverige. Vi listar dem nedan;

  • Kina - Vi har enbart ett fåtal familjer som väntar på att bli valda till barn med i förväg kända särskilda behov från Kina och tar gärna emot nya ansökningar

  • Taiwan - St Lucy Vi har enbart ett fåtal ansökingar hos St Lucy och kan skicka fler nya ansökningar till landet

  • Taiwan - Cathwel Även till Cathwel kan vi skicka fler ansökningar

  • Taiwan - CSS För aktivt kristna par kan också CSS ta emot fler nya ansökningar

  • Bulgarien Som ni kanske sett har vi precis gjort en besöksresa till Bulgarien som gärna tar emot fler ansökningar

  • Och slutligen Hongkong som också tar emot nya ansökningar.

Varmt välkomna att kontakta oss på kansliet om ni vill veta mer.