Cathwel - barnbesked samt efterlysning familjer

3 mar

En familj som "bara" väntat i cirka 8 månader i Cathwels adoptionskö har fått barnbesked.

Familjen har blivit vald till ett barn som är under två år och vi på kansliet hälsar stort Grattis igen.

Vi har nu endast ett fåtal familjer som väntar på att bli valda till barn från Cathwel och vi skickar gärna fler ansökningar dit. Väntetiden på att bli vald varierar förstås bland annat utifrån att barnens biologiska mödrar väljer familj till barnen.