Bulgarien - uppdatering samt efterlysning av familjer

16 dec

Lisbeth och Catharina var på besöksresa i Bulgarien i november och har sammanfattat sina intryck här. Läs och inspireras då vi gärna skickar nya ansökningar till landet.

Lisbeth och Catharina besökte vår kontaktorganisation, myndigheter och upplevde landet som är oerhört vackert med en fantastisk historia. De upplevde även att människorna är vänliga och att det finns ett stort engagemang för barn som är i behov av vård och omsorg.

De barn som behöver en adoptiv familj är barn som antingen övergivits av sin biologiska familj, ofta pga. av fattigdom, eller är omhändertagna som levt under svåra förhållanden och placerats på barnhem.

En del barn har särskilda behov i form av medicinska åkommor men de flesta barnen är försummade och har tillbringat en tid på barnhem vilket också gör att de är särskilt sårbara och behöver en trygg familj.

Många barn är under 7 år. Det innebär att familjer behöver vara öppna för barn åtminstone upp till 5 år, gärna äldre. Väntetiden beror på vilken öppenhet familjen har för särskilda behov samt ålder. I samband med att ansökan skickas bifogas en lista med information vilka särskilda behov som familjen är öppna för. Detta för att underlätta matchningen mellan aktuella barn och familjer vilket därmed kan förkorta väntetiden.

Ni är välkomna att höra av er till kansliet via mail eller telefon för mer information.

Adoptera från BulgarienVi skickar gärna nya ansökningar till landet!!