Barnbesked från Kina

29 apr

En till familj har fått formellt barnbesked från Kina.

Familjen hade haft sin ordinarie adoptionsansökan till Kina en tid när de blev valda till ett barn med i förväg kända särskilda behov. Den kinesiska adoptionsmyndigheten behövde därefter bara en vecka på sig att godkänna familjen och skicka formellt barnbesked.

Barnet är under två år och vi på kansliet säger stort Grattis igen