Barnbesked från Kina

11 apr

En familj har fått barnbesked från Kina.

Familjen hade inte hunnit skicka sin ordinarie adoptionsansökan till Kina när de blev valda till ett barn med i förväg kända särskilda behov. Den kinesiska adoptionsmyndigheten behövde därefter cirka 5 månader på sig för att godkänna familjen och skicka formellt barnbesked.

Barnet är under två år och vi på kansliet säger stort Grattis igen