Barnbesked från Kenya

19 mar

En familj som haft sin adoptionsansökan i Kenya via Barnens Vänner har fått barnbesked!

På grund av att den adoptionskommitté som granskar adoptionsansökningar i Kenya ombildats under slutet av 2013 så fick familjen vänta i cirka 9 månader. De har fått ett barn som är i tvåårsåldern.

Stort grattis önskar vi på kansliet igen!