Barnbesked från CSS

8 jun

Vi har fått ännu ett barnbesked från CSS i Taiwan!

Familjen fick ingen formell väntetid utifrån att de aldrig hann skicka någon adoptionsansökan till Taiwan innan de fick information om barnet som är under 3 år.

Vi på kansliet önskar ett varmt grattis från ett stormande Öjebyn!