Barnbesked från CSS

3 dec

En familj har fått barnbesked från CSS i Taiwan!

Familjen hade haft sin adoptionsansökan hos CSS en tid när de fick chansen att söka om adoption av ett barn med i förväg kända särskilda behov. Totalt fick de en väntetid på 12 månader och familjen har fått ett barn under två år.

Vi på kansliet önskar ett varmt grattis igen!