Aktuella väntetider

9 jan

Vi välkomnar nya sökande familjer och kan skicka nya ansökningar utan kötid i Sverige till alla våra samarbetsländer och kontakter.

Väntetider för familjer som vill adoptera varierar idag mycket utifrån vilken öppenhet familjer har för i förväg kända särskilda behov och uppgifter i barns biologiska bakgrund.

  • Kenya har fortfarande kortast generell väntetid; cirka 6 månader. Det kan vara en möjlighet för sökande som har möjlighet att bo i landet i cirka 8 månader. National Adoption Committee som godkänner sökande familjer har under hösten ombildats varför väntetiden för närvarande har förlängts.

I Taiwan där vi samarbetar med tre olika organsationer varierar väntetiderna utifrån att de biologiska mödrarna väljer familj, men även utifrån uppgifter i sökande familjers ansökningar, t ex önskeålder och öppenhet för faktorer i barnens kända bakgrund.

  • CSS i Taiwan har en väntetid på cirka 6-18 månader. För sökande som är aktivt kristna

  • Cathwel i Taiwan har väntetid från cirka 12- 36 månader. Vi har endast ett fåtal ansökningar hos Cathwel och tar gärna emot nya ansökningar dit

  • St Lucy i Taiwan säger att de har en generell väntetid på mellan 8 och 36 månader. Vi har ett flertal familjer som väntar; kontakta oss gärna för att få den senaste informationen

  • Kinas väntetid varierar också kraftigt. I den ordinarie kön är väntetiden uppe i 7 år, men för familjer som är öppna för barn med särskilda behov är väntetiden i vissa fall endast några månader.

  • Hongkongs väntetid varierar också men är cirka 2 år. Det finns också barn som söker familj, vilket gör att familjer som inte skickat sin ansökan till Hongkong också kan bli aktuella

Vill ni veta mer är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet