33 hemkomna barn under 2013

9 jan

Under 2013 fick 33 härliga barn svenska adoptivfamiljer via Barnens Vänner

Fördelningen mellan länderna ser ut som följer;

Kenya = 4 barn
Kina = 12 barn
Taiwan/ CSS = 13 barn
Taiwan/ Cathwel = 4 barn

Antalet barn har gått ner i jämförelse med 2012, men ligger i paritet med antalet barn som kom hem under 2011. Statistiken finns här