Adoption

Barnet i centrum

Att få bli förälder är en ynnest. En väg till föräldraskap är adoption; att bli förälder till ett barn som behöver en ny familj. Barnet är huvudpersonen i alla adoptioner och barnets bästa är utgångspunkten för allt adoptionsarbete som görs runt om i världen.

Väntan på att få det fantastiska beskedet att ha blivit adoptivförälder är i många fall lång och oviss. Dock inte alltid. Väntetiden i dagens adoptionsvärld beror på många faktorer, t ex på den adoptivsökandes förutsättningar och öppenhet, och det finns också sökande som får en relativt kort väntetid.

Öppnar man upp för möjligheten att bli förälder till ett barn som behöver en ny familj står man inför en spännande resa där det inte alltid blir som man tänkt sig.

Barnets bakgrund

De barn som behöver en ny familj har lämnats till adoption för barnets bästa; därför att den biologiska familjen är i en så svår situation att de inte har någon möjlighet att ta hand om barnet.

Vanliga skäl är bristande stöd till den biologiska mamman, omgivningens attityder, eller religiösa, kulturella och sociala förutsättningar. Vanligt är också att barnen har små eller stora medicinska behov.

Oavsett barnets bakgrund och om den är känd eller okänd kvarstår faktum; barnet behöver en ny familj och är redan i en svår situation huvudperson.

Betydelsen av en familj

Att ett barn får en ny familj gör att det kan knyta ett djupt, varaktigt, känslomässigt band till någon vuxen och känna tillit och bygga upp en självkänsla. Det är den viktigaste grunden för en människas utveckling. Att växa upp på ett barnhem kan aldrig mäta sig med möjligheten att få samhörighet i en familj. Det framgår även av de internationella regler som finns om adoption.

Nationell adoption

I de internationella reglerna konstateras även att barn i första hand ska få en ny familj i sitt ursprungsland. Positiv utveckling i många stora adoptionsländer gör att allt fler barn får en nationell adoptivfamilj. För något äldre barn, barn med något medicinskt behov eller barn med en social bakgrund som saknar acceptens i ursprungsländerna är det dock fortfarande svårt att få den möjligheten.

Utvald för barnets bästa

Att vi och våra kontakter i utlandet arbetar utifrån de internationella regler som finns innebär att våra adoptivföräldrar vet att de blir utvalda med barnets bästa i åtanke. Alternativen för barnet att växa upp i sin biologiska familj eller i en familj i hemlandet har utretts utan att någon lösning har hittats.

Att växa tillsammans med barnet

Som förälder får man växa tillsammans med sitt barn. Blivande adoptivföräldrar går föräldrautbildning där ämnen som anknytning, språkbyte, separationer och identitet diskuteras. Vilka behov barn har är förstås individuellt. Som förälder får man ynnesten att följa med på resan, under tiden upptäcka vilka behov ens barn har samt växa i uppgiften att möta barnets behov på bästa sätt.

Vill ni påbörja er adoptionsresa är ni varmt välkomna till Barnens Vänner så hjälper vi er gärna.